Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Vår kår har ca 60 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 5 avdelningar fördelade på Spårar-, Upptäckar-, Äventyrar-,  Utmanar- och Roverscoutavdelningar.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår scoutgård.

Kåren har en vald styrelse som träffas en gång i månaden. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. Några gånger om året träffas vi ledare tillsammans med scouter och föräldrar för underhåll i och omkring scoutgården. För att se vårens fixardagar, tryck på följande – Fixardagar VT-20