Det som kåren deltar i eller arrangerar är följande:

Övernattning

Hajk

Vårläger

Sommarläger

Större världsarrangemang  (ex. Jamboree)

 

Vilket du som scout får delta i informerar dina ledare om.