Corona

12 augusti, 2020 av Elin Wiberg

Info kring scouterna och corona-viruset covid-19

Vi har fått frågor angående spridningen av det nya corona-viruset Covid-19. Scouterna följer på nationellt plan utvecklingen noga via Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Samtliga scoutkårer är uppmanade att göra detsamma vid t.ex möten och läger.

Dessa råd inkluderar bland annat att hålla god handhygien, undvika nära kontakt med sjuka människor samt att stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra. Råd som vi alltid följer framförallt på läger då vi är många, tätt inpå varandra på liten yta.

När det gäller mindre lokala och regionala sammankomster fortsätter verksamheten som vanligt då Folkhälsomyndigheten inte beslutat eller rekommenderar att ställa in dessa.

Alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Vi återkommer om något ändras, samtidigt planerar vi vidare för kommande arrangemang!

Alltid redo! /Styrelsen